Zadnih 50 dogadjaja

Vreme

Datum:

Jacina signala

Dogadjaj

08:18 19-08-2021 -90 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
07:58 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
07:38 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
07:18 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
06:58 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
06:38 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
06:18 19-08-2021 -86 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
05:58 19-08-2021 -86 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
05:38 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
05:18 19-08-2021 -86 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
04:59 19-08-2021 -80 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
04:39 19-08-2021 -86 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
04:19 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
03:59 19-08-2021 -86 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
03:39 19-08-2021 -90 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
03:19 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
02:59 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
02:39 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
02:19 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
01:59 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
01:39 19-08-2021 -90 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
01:19 19-08-2021 -88 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
00:59 19-08-2021 -90 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
00:40 19-08-2021 -90 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
00:20 19-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
00:00 19-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
23:40 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
23:20 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
23:00 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
22:40 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
22:20 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
22:00 18-08-2021 -90 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
21:40 18-08-2021 -90 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
21:20 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
21:00 18-08-2021 -90 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
20:40 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
20:20 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
20:00 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
19:41 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
19:21 18-08-2021 -94 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
19:01 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
18:41 18-08-2021 -94 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
18:21 18-08-2021 -98 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
18:01 18-08-2021 -96 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
17:41 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
17:21 18-08-2021 -94 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
17:01 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
16:41 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
16:21 18-08-2021 -96 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1
 
16:01 18-08-2021 -92 dBm Status Check OK
Program fiksni program 1