Google Maps API Example: Simple Geocoding
Nadzor via GPRS SELMA Subotica SELMA Subotica Nadzor Foton-a

Stanje svih semafora
Nadzor via GPRS SELMA Subotica

Foton uredjaj

Vreme kada je stranica ucitana 20:52 / 10.06.2023

Mesto:   Cluj Napoca Datum: 14:15 09.04.2014
Raskrsnica: Campului - Kaufland POZOR
-
Detalji:
Mesto:   Kanjiza Datum: 20:50 10.06.2023
Raskrsnica: Novoknezevacki put - Banjski venac OK
-60 dBm
Detalji:
Mesto:   Michalovce Datum: 22:57 29.02.2016
Raskrsnica: Uzhorodska - Kapusianska POZOR
-
Detalji:
Mesto:   Michalovce Datum: 22:54 29.02.2016
Raskrsnica: Uzhorodska - Yazaki POZOR
-
Detalji:
Mesto:   Rumenka Datum: 02:57 17.09.2022
Raskrsnica: Novi Sad Rumenka POZOR
-
Detalji:
Mesto:   selma subotica Datum: 12:17 07.12.2022
Raskrsnica: Selma Test POZOR
-80 dBm
Detalji: