Google Maps API Example: Simple Geocoding
Nadzor via GPRS SELMA Subotica SELMA Subotica Nadzor Foton-a

Stanje svih semafora
Nadzor via GPRS SELMA Subotica

Foton uredjaj

Vreme kada je stranica ucitana 21:29 / 27.07.2021

      Lokacija:                    

 

Mesto:   Cluj Napoca Datum: 14:15 09.04.2014
Raskrsnica: Campului - Kaufland POZOR
-
Detalji:
Mesto:   Michalovce Datum: 22:57 29.02.2016
Raskrsnica: Uzhorodska - Kapusianska POZOR
-
Detalji:
Mesto:   Michalovce Datum: 22:54 29.02.2016
Raskrsnica: Uzhorodska - Yazaki POZOR
-
Detalji:
Mesto:   Rumenka Datum: 09:21 20.07.2021
Raskrsnica: Novi Sad Rumenka POZOR
-
Detalji:
Mesto:   selma subotica Datum: 13:58 26.04.2021
Raskrsnica: Selma Test POZOR
-
Detalji: